ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ PROVOZU OD 12. 4. 🥳

Milí rodiče,

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 12. DUBNA 2021

  • PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍ, POVINNÉ PLNĚNÍM PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY
  • PRO DĚTI RODIČŮ Z OBLASTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY (IZS, UČITELÉ, ZDRAVOTNÍCI)

MĚNÍ SE PODMÍNKY PŘI VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY:

  1. POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ BUDE PROBÍHAT U KANCELÁŘE ŠKOLY 2x TÝDNĚ OD 6,30-8,00HODIN (testují zákonní zástupci) po provedení testu odejdete ven před vchod A nebo B a vyčkáte vyzvání ke vstupu do školy, vyzveme vás domácím telefonem u vchodů
  2. TESTY MÁME ZAJIŠTĚNÉ, MOHOU BÝT I VLASTNÍ (ZE SLIN…)vlastní testy si přinesete a provedete v mateřské škole
  3. KDO COVID- 19 PRODĚLAL, MUSÍ DOLOŽIT DOKLAD O OCHRANNÉ LHŮTĚ S DATEM POČÁTKU NEMOCI (fotografie sms z mobilu, lékařské vyjádření…)
  4. RODIČE Z KRITICKÉ INFRASTRUKTURY DOLOŽÍ POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ NEBO JINÝ DOKLAD PROKAZUJÍCÍ SKUTEČNOST
  5. OCHRANNÉ ROUŠKY DĚTI MÍT NEMUSÍ
  6. OMEZENÝ VSTUP DO MŠ (dítě předat do šatny, rodič přítomen pouzev prostorách chodeb a při vyzvedávání dětí vyčkat jejich příchodu do chodby, nechodit do tříd) V případě pobytu venku vyčkat u branky zahrady.
Hezký víkend
Jana Hermanová
ředitelka 🧚‍♀️