Letní prázdniny

NEMUSÍTE RUŠIT  SVÉ  TRVALÉ  PŘÍKAZY

Platby školného

  • za měsíce červenec a srpen se školné krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci takto:

školné v červenci činí 154,- Kč
školné v srpnu činí 368,- Kč

  • školné se hradí bez ohledu na docházku o prázdninách
  • děti v posledním ročníku MŠ (předškoláci, odklady) školné o prázdninách neplatí
  • pokud máte trvalé příkazy, bude Vám školné vráceno při vyúčtování v měsíci září.
  • pokud máte na svých trvalých příkazech na tyto měsíce stop, tak platbu školného můžete provést v hotovosti nebo z přeplatku

Platby stravného

  • pro měsíce červenec a srpen se stravné bude hradit jako v běžném měsíci nebo ze dnů, které mají Vaše děti k dobru.
  • pokud máte trvalé příkazy i na tyto měsíce, bude se stravné hradit jako za běžný měsíc, přeplatky stravného budou vráceny v měsíci září.
  • kdo trvalé příkazy nemá nebo má v bance stop, toho prosíme o úhradu stravného hotově nebo z přeplatku

O zrušení trvalých příkazů v bance žádáme pouze rodiče dětí, které nastupují po prázdninách do školy a nebudou již docházet do MŠ o prázdninách, tzn., že končí k 30.6.2020.

Případné dotazy u hospodářky mateřské školy. Děkujeme