MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA OD 3. KVĚTNA 2021 PRO VŠECHNY DĚTI 🎉🥳

Milí rodiče,

konečně jsme se dočkali a znovu můžeme školku otevřít pro všechny děti. A aby vše probíhalo hladce,
rekapitulujeme zde aktuální podmínky:

1. DĚTI SE NETESTUJÍ, ROUŠKU MÍT NEMUSÍ
2. DO BUDOVY ŠKOLY DOPROVÁZÍ DÍTĚ POUZE JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU
3. DOPROVODÍ DÍTĚ DO ŠATNY, POMŮŽE S PŘEVLÉKÁNÍM A POTÉ POŠLE DÍTĚ UMÝT SI RUCE ANTIBAKTERIÁLNÍM MÝDLEM
4. PŘEDÁ DÍTĚ UČITELCE U DVEŘÍ TŘÍDY, DO TŘÍDY NEVSTUPUJE
5. TŘÍDY SE V TÉTO DOBĚ RÁNO ANI ODPOLEDNE NESPOJUJÍ

Užijte si 🧙‍♀️🔥 a v pondělí na viděnou

Bc. Jana Hermanová
Ředitelka školy 🧚‍♀️