Provoz během letních prázdnin 🌞

PROVOZ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ŠKOLKA BUDE UZAVŘENA Z DŮVODU DOVOLENÉ od 10. ČERVENCE do 13. SRPNA 2023

V nutných případech je možné projednat s ředitelkou školy umístění dítěte do náhradního zařízení takto:

10.7. – 14.7.

MŠ „Kytička“

www.mskyticka.com

MŠ „Kamarád“

www.mskamarád.cz

17.7. – 21.7.

MŠ „Pod Ještědem“

www.ms-podjestedem.cz

7.8. – 11.8.

MŠ „Čtyřlístek“ Horská

www.ctyrlistekliberec.cz/horska

17.7. – 11.8.

Dům dětí a mládeže Větrník nabízí: ZÁŽITKOVÉ TÁBORY PRO DĚTI 5-8 let a MINIMATEŘINKA

www.ddmliberec.cz

 

Přijímání přihlášek do náhradního zařízení a splatnost zálohové úhrady je do 31. 3. 2023!

Do náhradní MŠ se přihlašujte u ředitelky své kmenové mateřské školy do 24. 3. 2023!

Obdržíte žádost o přijetí, kterou sami odevzdáte ve vybrané MŠ.  Následně obdržíte pokyny k platbě a po zaplacení zálohové úhrady obdržíte Rozhodnutí o přijetí dítěte. Zálohová úhrada pro náhradní MŠ bude stanovena podle podmínek jednotlivých škol – stravné cca 45Kč/den podle skutečné docházky a nevratné školné cca 400 Kč / týden. Školné se vrací pouze v případě, že dítě nenastoupí z důvodu onemocnění, potvrzeného lékařem. Rodič může žádost písemně zrušit do 31. 5. 2023 a zálohová úhrada bude plně vrácena na účet do 30. 6. 2023.

Do MINIMATEŘINKY DDM Větrník a příměstských táborů se přihlašujte sami!

Bližší informace u ředitelky školy Bc. Jany Hermanové