Bc. Jana Hermanová

Ředitelka

Ředitelka školy, učitelka třídy Motýlků.