TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE VŠECH DĚTÍ MŠ KLÍČEK 👀

Třídní schůzky pro rodiče všech dětí Mateřské školy „Klíček“

se uskuteční dne 2. 9. 2021 v 15.30 hod. na školní zahradě (za nepříznivého počasí ve třídě Motýlků 🦋).

PROGRAM 📃:

  • Uvítání rodičů, představení tříd a kolektivu pedagogů a provozních zaměstnanců školy, AP ve třídě Broučci, věkové složení dětí ve třídách, kamerový systém
  • Školní řád, provoz MŠ vzhledem ke COVID-19, GDPR, naše webové stránky
  • Organizace školního roku – harmonogram školního roku 2021/22, prázdniny v ZŠ, uzavření školy o Vánocích, akce pro děti, rodiče
  • Informace ze stravování – pitný režim během dne, vyúčtování stravného 2020/21
  • Darovací smlouvy
  • Naše aktivity
  • Diskuse, náměty, připomínky

Po dobu třídní schůzky bude zajištěn dohled 🕵️‍♀️ pouze nad našimi dětmi.

Plavání 🤿 pro předškoláky začne již 9. 9. 2021 – informace dostanete na třídních schůzkách.

Těšíme se na vás

Jana Hermanová
ředitelka 🧚‍♀️