TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE VŠECH DĚTÍ MŠ KLÍČEK

Třídní schůzky pro rodiče všech dětí Mateřské školy Klíček se uskuteční dne 3.9.2020 v 15.30 hod ve třídě Motýlků.

PROGRAM:

  • Uvítání rodičů, představení tříd a kolektivu pedagogů, AP ve třídě Broučci, věkové složení dětí ve třídách, kamerový systém
  • Školní řád, provoz MŠ vzhledem ke COVID-19, GDPR, naše webové stránky
  • Organizace školního roku – prázdniny v ZŠ, uzavření školy o vánocích a letních prázdninách, akce pro děti, rodiče
  • Informace ze stravování – pitný režim během dne, vyúčtování stravného 2019/20
  • Darovací smlouvy
  • Naše aktivity
  • Diskuse, náměty, připomínky

Po dobu třídní schůzky bude zajištěn dohled pouze nad našimi dětmi.

Plavání pro předškoláky začne již 10.9.2020 – informace dostanete na třídních schůzkách.

Těšíme se na vás.