VSTUP RODIČŮ DO PROSTORU MŠ POUZE V ROUŠKÁCH

Mílí rodiče,
z důvodu zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov.
Prosíme všechny vás, kteří vodíte děti do MŠ, abyste toto nařízení respektovali a do budovy
MŠ vstupovali vždy s rouškou. Děkujeme.

Děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole mají výjimku z plošného nařízení.

Tým MŠ Klíček