Z jednání krizového štábu města Liberce

Opatření pro mateřské školy:

    • Závazný pokyn pro ředitele MŠ provádět tzv. ranní zdravotní filtr (tj. získat informace o aktuálním zdravotním stavu dítěte od zákonného zástupce a pravomoc nepřevzít do MŠ dítě, které prokazatelně jeví známky akutního onemocnění)
    • Veřejně důrazně doporučit těm rodičům, kteří již doma pečují o dítě školou povinné a dotčené uzavřením ZŠ, aby do mateřských škol nepředávali mladší sourozence a ponechali je také doma
    • Veřejně důrazně doporučit rodičům aktivně pobírajícím rodičovský příspěvek (tzv. mateřská dovolená), aby nepředávali své děti do mateřských škol a ponechali je doma

Děkujeme za respektování a dodržování těchto opatření. Věříme, že se vše co nejdříve uklidní.

MŠ Klíček