ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020

PŘIHLÁŠKU:

  • VYPLNÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
  • NECHÁ POTVRDIT LÉKAŘEM POVINNÉ OČKOVÁNÍ– čestné prohlášení zákonného zástupce nepřijímáme => Na základě dotazů rodičů, kterým lékaři odmítají potvrzení vystavit zdůrazňujeme, že bez potvrzení není možné dítě do MŠ přijmout. Jedná se o zákonnou povinnost.
  • NA PŘÍSLUŠNÝCH MÍSTECH PODEPÍŠE

ZÁPIS NEOSOBNÍ FORMOU:

  • DATOVOU SCHRÁNKOU- ID 9iyksvs
  • EMAILEM – lbc@volny.cz
  • POŠTOU – MŠ Klíček, Žitná 832/19, Liberec 6, 460 06
  • DO SCHRÁNKY MŠ u prostředních dveří školy

PŘI NEOSOBNÍ FORMĚ ZÁPISU JE NUTNÉ DOLOŽIT KOPII RODNÉHO LISTU

ZÁPIS OSOBNÍ FORMOU:

JE MOŽNÉ ZAZVONIT NA PROSTŘEDNÍ DVEŘE – KANCELÁŘ – RODNÝ LIST A OP s sebou ke kontrole

ČAS ZÁPISU JE MOŽNÉ DOMLUVIT : pondělí – pátek 8,00hod -12,00hod na telefonu 777 574 091

  • 11.5. 2020 v čase 9,00hod. – 15,00hod.
  • 12.5. 2020 v čase 9,00hod. ­- 15,00hod.
  • 13.5. 2020 v čase 9,00hod. – 12,00hod.

 

V případě, že podáváte žádost do speciální třídy, je nutné k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) nebo alespoň doporučení odborného lékaře (např. foniatr, logoped, neurolog, psychiatr, oční lékař).