ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020

dne 27. 4. 2020 (změna z původního termínu 6.4.) se otevírá zápisový portál https://zapisyms.liberec.cz/
kde si můžete vygenerovat „ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ“.

Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetovému připojení nebo
si nemohou žádost vytisknout, je možné si domluvit schůzku přímo v MŠ.
Pro domluvení schůzky nás kontaktujte v době od pondělí do
pátku v čase 8 – 12 hodin na čísle 777 574 091.

Vyplněné žádosti se budou vybírat osobně přímo v MŠ dne 12. 5. 2020,
lze je zaslat poštou na adresu: MŠ KLÍČEK, ŽITNÁ 832/19, LIBEREC 6
nebo případně vhodit do schránky MŠ u prostředních dveří – Kancelář školy.

Hezké dny
Tým MŠ