ZMĚNA V REŽIMU RANNÍHO FILTRU

Od pondělí 29 .6. 2020 bude ranní filrt prováděn na třídách. Přicházet i odcházet se bude oběma vchody pavilónů.

Děti budou v čase od 7:00 do 8:00 hodin přicházet s doprovodem do šaten svých tříd.