Pozvánka na třídní schůzky

SCHŮZKA RODIČŮ

KDE: NA NAŠÍ ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

(v případě nepříznivého počasí ve třídě motýlci)

KDY: VE ČTVRTEK 7. 9. 2023    V 15.30HODIN

PROGRAM:

  • uvítání rodičů, představení tříd a kolektivu pedagogů, asistentů pedagoga věkové složení dětí ve třídách, kamerový systém
  • školní řád, provoz MŠ, GDPR, naše webové stránky
  • organizace školního roku – prázdniny v ZŠ, uzavření školy o vánocích a letních prázdninách, akce pro děti, rodiče
  • informace ze stravování – pitný režim během dne, vyúčtování stravného 2022/23
  • darovací smlouvy
  • naše aktivity
  • diskuse, náměty, připomínky 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ