Nezbytnosti

Návrh rozpočtu organizace na rok 2023Stáhnout
Vyše školného pro školní rok 2022/2023Stáhnout
Školní řád MŠ Klíček od 1.9.2022Stáhnout
Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy 2022Stáhnout
Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2022Stáhnout
Návrh rozpočtu organizace na rok 2022Stáhnout
Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021Stáhnout
Návrh rozpočtu organizace na rok 2021Stáhnout
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Klíček na roky 2020-2023Stáhnout
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Klíček na roky 2020-2023Stáhnout
Oznámení o schválení rozpočtu 2020Stáhnout
Návrh rozpočtu organizace na rok 2020Stáhnout
Výroční zpráva MŠ Klíček 2018 - 2019Stáhnout
Příloha k výroční zprávě MŠ Klíček 2018 - 2019Stáhnout
Rozpočet 2019Stáhnout
Rozvaha 2018Stáhnout
Příloha k rozvaze 2018Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát 2018Stáhnout
Žádost o omezení zpracováníStáhnout
Žádost o doplnění informacíStáhnout
Žádost o přenositelnost datStáhnout
Žádost o vymazání datStáhnout
Přehled agend mateřské školky KlíčekStáhnout
Adaptace dětí v MŠStáhnout